Sök stöd innan 20.1!

Har Ni en projektidé som tangerar hållbarhet, natur och miljö?

Ansök innan 20 januari för att få beslut under våren 2017! 

Vi efterlyser projekt som ökar befolkningens medvetenhet om miljövård, minskar miljöbelastningen, förbättrar närmiljön eller är direkta miljöförbättrande insatser (naturvård, fiskevård, vattenvård).

Alla typer av projekt (som passar inom ramen för Leader Ålands strategi) kan söka när som helst under åren 2015-2020 – men beslut tas två ggr per år. Att lyfta olika teman är ett sätt för oss att uppmärksamma att möjligheten finns.

Läs mer här! »

15.11.2016 kl. 10:49

Projekt som tangerar natur & miljö

Har Ni en projektidé som ökar befolkningens medvetenhet om miljövård, minskar miljöbelastningen, förbättrar närmiljön eller är direkta miljöförbättrande insatser (naturvård, fiskevård, vattenvård)? Ansök innan 20 januari 2017 för att få beslut under våren 2017! 

Alla typer av projekt som passar inom ramen för Leader Ålands strategi kan söka under hela programperioden (2015-2020), när som helst under året – men den tekniska kontrollen görs två ggr per år. Att lyfta olika teman är ett sätt för oss att uppmärksamma att möjligheten finns.

01.11.2016 kl. 13:58

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Vi finns tillgängliga per mail och telefon alla dagar. Besök oss eller ta kontakt för att boka en tid som passar Dig! Även kvällstider är möjligt.

KONTAKT:

Mobiltel: +358 (0)457 34 50 450
E-post: info[at]leader.ax
Besöksadress:
Ålands Landsbygdscentrum, Jomalagårdsvägen16
Postadress: PB 229, AX 22101 Mariehamn

 

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev?
Läs mer här! »